Corrigeren eigen gegevens

SVP bondsnummer en pincode opgeven.

Je bondsnummer is te vinden op je ledenpas (8 cijfers)
Laat dit veld leeg als je je OLTC pincode niet weet